3D educatie

Waarom 3D printen?

3D printen is een technologie die innovatie aanmoedigt en de vrijheid biedt om producten zelf te ontwerpen en te maken.

Meer informatie

Technologie heeft altijd een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de mens en maatschappij. Enige tijd gaat voorbij voordat fundamentele veranderingen aan het licht komen en men de nieuwe technologie accepteert in het dagelijks gebruik. Additive Manufacturing (AM), beter bekend als 3D printing, gaat een revolutionaire werking hebben op de manier waarop wij produceren en omgaan met producten.

3D printen is een technologie die innovatie aanmoedigt en de vrijheid biedt om producten zelf te ontwerpen en te maken. De technologie is de laatste jaren meer toegankelijk geworden voor kleine bedrijven en een breed publiek. Nu de acceptatie exponentieel groeit, ontstaan in allerlei markten steeds meer materialen, systemen, toepassingen en diensten. Dit vraagt om meer flexibele organisaties en creatieve mensen, die kunnen samenwerken, kritisch denken, snel nieuwe technieken eigen maken, en zelf invulling kunnen geven aan hun leerproces.

Belang van 3D educatie?

Onderwijs in wetenschap en technologie stimuleert een onderzoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen. Gebruikmaken van 3D printen kan een verrijking zijn voor alle vakken.

Meer informatie

De verkenning van 3D printen opent nieuwe mogelijkheden voor leeractiviteiten. Leerlingen kunnen zelf iets onderzoeken, ontwerpen of maken waardoor ze betrokken raken in de materie van het vakgebied. Daarbij worden de facetten van het printproces inzichtelijk door de snelle overgang van een idee naar een fysiek object dat ze vast kunnen pakken. Ze ontwikkelen een kritische en onderzoekende houding met creatieve en probleemoplossende vaardigheden.

De huidige maatschappij vraagt om veel technisch opgeleide mensen. Het bredere belang van onderwijs in wetenschap en technologie ligt echter buiten de Nederlandse economie. Door leerlingen op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met 3D printen willen we ze nieuwsgierig en vertrouwd maken met de samenleving van vandaag en morgen.

Wat is 3D-printen?

Bekijk en gebruik onze visual om de 3D-printer duidelijk uit te leggen.

Ga naar de visual